Uma Film OÜ

let your advertisements work for you

Print

Kuigi 2010 aasta I pooles jätkus printmeedia reklaamiostu mahtude mõningane langus, moodustas reklaam ajalehtedes (29%) ja ajakirjades (7%) kogu turu mahust (512 miljonit) tervelt 36% (EMOR). Seega on printmeedia jätkuvalt suurim reklaamikanal Eesti turul, edastades isegi televisiooni, mille osakaal reklaamiostuturust oli 32%.

Paigutades oma ettevõtte infot print-väljaannetesse, saame hõlmata vastavalt toote vajadustele erinevaid huvigruppe. Ajakirjadel ja ajalehtedel on oma kindlad väljakujunenud lugejaskonnad, kelleni jõudmiseks on antud kanali kasutamine kõige mõistlikum.

Lisaks trükimeedia reklaamile jõuavad paberkandjatel meieni erinevad tootekataloogid, infovoldikud, nimekaardid jms reklaammaterjalid, mida kasutatakse erinevate reklaamialaste sihtmärkide saavutamiseks.

Teeme Teie tootenäidistest foto-galeriid  ning vastavalt vajadusele kas seisvad või animeeritud reklaamid. Aitame planeerida ja läbi viia kampaania.