Uma Film OÜ

let your advertisements work for you

Tele

„Inform, educate and entertain” – nii võtab kokku oma missiooni BBC. See iseloomustus sobib hästi kirjeldamaks erinevatele audiovisuaalmeedia formaatidele kehtivaid põhitõdesid. Tele-eeter, mis on ajas jooksev pildi ja helirida, koosneb kahest osast, lühidalt välisest ja sisulisest küljest.

Välist külge analüüsides võib väita, et audiovisuaalkunst on 70% pilt, 25% heli ja 5% muud.

Pildi, mille alus on foto ehk nn. stoppkaader, õnnestumiseks peame järgima režii, valgustuse ja värvikasutuse reegleid. Liikuvas pildis on oluline järgida montaaži põhitõdesid, sujuv kaadrivahetus ja õige plaanivalik on hea eetrikulgemise alus.

Ometigi on pilt vaid 70% tervikust. Helisalvestus ja –montaaž on järgmine oluline lüli tervikust. Ühtlane nivoo erinevates kanalites otselindistusel, kajata stuudiolindistus, hea heli võttepaigalt need on  elementaarsed heli tootmise nõuded. Valides õige tehnika ja kasutades mitme kanali salvestusel helioperaatorit saab tagada kvaliteetse heli.

Kuid keskendudes liigselt välisele küljele jätame tähelepanuta palju olulisema külje, sisulise külje. Erinevad formaadid eeldavad lähtuvalt eesmärgist mõneti erinevat lähenemist, kuid siiski kehtib kõigile universaalne tõde – tele ülesanne on müüa oma vaatajat. Luues semantilisi märgiridasid, peame järgima, et täidaksime  „Inform, educate and entertain” nõuet, et pälvida vaataja huvi.

Lugupidamisega
UMA Film

Kata Bunkai

Aia saade 320

Karate Open

Kodu saade 320