Uma Film OÜ

let your advertisements work for you

Reklaamid

Telereklaami eelis teiste meediumite suhtes on reklaamile saadav kontaktide arv.
Keskmise populaarsusega telesaade Eesti telekanalites õhtusel ajal kogub 100 000,
populaarsemad saated 200-300 tuhat vaatajat.

Paigutades ettevõtte reklaami lähtuvalt sihtgrupi meediatarbimisest vastavatesse
kanalitesse ja programmidesse, suurendame märgatavalt tarbija teadlikkust
pakutavatest toodetest, mõjutades seega positiivselt müüginumbreid.

Telereklaami tootmisprotsess on järgmine: ettevalmistusperiood, tootmine ja järeltootmine.

Ettevalmistusperioodil analüüsime toote sihtgruppi ning vastavalt sellele
esitame 3 erinevat lahendust, milline reklaam oleks antud tootele parim.
Loomulikult oleme valmis teostama ka kliendipoolse nägemuse.

Kui reklaami režii on kliendiga kooskõlastatud, algab tootmisprotsess, mis vastavalt
klipi zanrile hõlmab endas kas filmimist stuudios, tööd kujundusprogramides vms lahendust.
Tootmisprotsessi tulemusena valmivad reklaami komponendid (audio, video, foto).

Järeltootmises vaatame üle visuaalid, helid ja valime neist parimad välja, teostame vajadusel
muid graafilisi ja monteerimistöid ning kopeerime valmis toote faili kujul meie serverisse,
kust klient selle alla laadida saab.

Cordyceps rusutult

Cordyceps rahutu

Cordyceps lisaenergia

Dr. Hellus

JUST!

Altmõisa puhkekodu reklaaminäidis